KAPUSVĒTKI 1

Ludzas draudzes kapsētās

Svētdien, 14. jūnijā:

plkst. 13.00 — Utičevas kapos

plkst. 14.00 —Rudzīšu kapos

plkst. 14.30 —Meža kapos

Sestdien, 20. jūnijā:

plkst. 12.00 —Kaļvu kapos

plkst. 13.00 —Bleivu kapos

plkst. 14.00 —Franapoles kapos

Svētdien, 21.jūnijā:

plkst. 13.00 — Skraduļu kapos

plkst. 14.00 —Seļekovas kapos

Sestdien, 27. jūnijā:

plkst. 12.00 — Dzerkaļu kapos

plkst. 13.00 — Tutinu kapos

plkst. 14.00 — Soidu kapos

Svētdien, 28.jūnijā:

plkst. 13.00 — Cilviču kapos

plkst. 14.00 — Melišku kapos

Sestdien, 4. jūlijā:

plkst. 12.00 — Zvirgzdenes kapos 

plkst. 13.00 — Vēriņu kapos

plkst. 14.00 —Lauču kapos

Svētdien, 5. jūlijā:

plkst. 13.00 — Eipļu kapos

plkst. 14.00 —Zapanu kapos

plkst. 14.30 —Sondaru kapos 

Sestdien, 8.augustā:

plkst. 13.00 —Ludzas kapos 

 

Raipoles draudzē

6.  jūnijā, sestdien:

plkst. 9.00 — Sv. Mise Raipoles Sv. Jāņa Kristītāja baznīcā (par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu kapos);

plkst. 13.00 — Kapusvētki Puncuļu kapos

20.  jūnijā, sestdien:

plkst. 12.00 — Rundēnu Sv. Krusta Paaugstināšanas baznīcā  Sv. Mise (par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos.)

plkst. 13.00 — Kapusvētki Ševcu kapos;

plkst. 14.00 — Kapusvētki Cegeļņas kapos;

plkst. 15.00 — Kapusvētki Bubinovas kapos

Kapusvētki Istras draudzes kapsētās

27.  jūnijā, sestdien:

plkst. 12.00 — Kapusvētki Zabalocku kapos;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Joničku kapos;

plkst. 14.00 — Kapusvētki Pugaču kapos;

Pildas, Istalsnas un Brodaižas, Briģu draudzē

31. maijā, svētdien:

plkst. 12.00 –  Sv. Mise Istalsnas baznīcā;

plkst. 13.30 — Kapusvētki Vabaļu kapos;

6. jūnijā, sestdien: 

plkst. 12.00 — Kapusvētki Dzerkaļu kapos;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Vaišļu kapos;

plkst. 14.30 —  Kapusvētki Šķirpānu kapos;

13. jūnijā, sestdien: 

plkst. 12.00 — Sv. Mise Rogaižas kapličā;

plkst. 13.30 — Kapusvētki Boldiņu kapsētā;

20. jūnijā, sestdien:

plkst. 12.00 — Sv. Mise Pildas baznīcā;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Ņukšu kapsētā;

27. jūnijā, sestdien: 

plkst. 12.00 — Kapusvētki Gaveiku kapos; 

plkst. 13.00 — Kapusvētki Mazo Kukuļu kapos;

28. jūnijā, svētdien:

plkst. 13.00 — Kapusvētki Sprestišķu kapos;

4. jūlijā, sestdien:

plkst. 12.00 —  Kapusvētki Špeneru kapos

plkst. 13.00 — Kapusvētki  Aršulānu kapos;

11. jūlijā, sestdien:

plkst. 12.00 — Kapusvētki Ivdru kapos;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Apliužņu kapos;

18. jūlijā, sestdien:

plkst. 12.00 — Kapusvētki Rindu kapos;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Pūdnīku kapos;

25. jūlijā, sestdien: 

plkst. 12.00 — Sv Mise Brodaižas baznīcā;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Brodaižas kapsētā;

26. jūlijā, svētdien: 

plkst. 12.00 — Sv. Mise Istalsnas baznīcā;

plkst. 13.00 — Kapusvētki Zambaru kapsētā.